Zoals verwacht heeft het kabinet de handhaving van de Wet DBA verder opgeschort, in afwachting van de nieuwe wetgeving. De handhaving was al eerder opgeschort tot 1 juli 2018 en daar komt nu nog anderhalf jaar bij. Wel zal de kring van kwaadwillenden, waarvoor er wel handhaving geldt, worden uitgebreid.
Wat betekent dit nu concreet: Voor de opdrachtgever geldt dat deze “veilig” is. Zolang er gebruik wordt gemaakt van een goedgekeurde modelovereenkomst en er wordt gehandeld naar de inhoud van deze overeenkomst zal er geen naheffing en/of boete plaatsvinden.
Voor de opdrachtnemer geldt dit ook, echter bij deze kan los daarvan nog altijd worden beoordeeld of hij of zij wel daadwerkelijk ondernemer is. Anders gezegd, er is altijd de kans dat je de ondernemersaftrekken kwijt kan raken. Het blijft dus van belang om te zorgen dat je  meerdere opdrachtgevers hebt,  debiteurenrisico loopt en bij voorkeur regelmatig investeert.

Voorlopig moeten we het dus nog doen met de Wet DBA, met nauwelijks handhaving. Er verandert dus vooralsnog niets in de situatie van ZZP ‘ers. Laten we hopen dat er vanaf 2020 duidelijkheid is voor alle partijen.