1. Eindejaarstips RB

  Eindejaarstips RB
  04 dec

  Naast de eerder op deze site gepubliceerde eindejaarstips kunt u zoals gewoonlijk ook de eindejaarstips van het Register Belastingadviseurs, onze beroepsvereniging, via deze site lezen. Als u vragen heeft over de eindejaarstips, neem dan contact met ons op, we vertellen u graag welke tips voor u interessant kunnen zijn. RB-Special – Eindejaarstips 2018

 2. Eindejaarstips voor ondernemers met en zonder BV

  Eindejaarstips voor ondernemers met en zonder BV
  22 nov

  In 2019 en de jaren daarna gaan de tarieven van zowel inkomsten- als vennootschapsbelasting omlaag. Het voordeel van fiscale aftrekposten gaat ook omlaag. Het is dus fiscaal voordelig om kosten naar voren te halen en opbrengsten uit te stellen. Wellicht kunt u gebruik maken van voorzieningen, fiscale reserves of vervroegde afschrijving. Wat zijn andere aandachtspunten?

 3. Eindejaarstips voor particulieren en ondernemers

  Eindejaarstips voor particulieren en ondernemers
  22 nov

  De tarieven in de inkomstenbelasting gaan de komende jaren omlaag. De meeste aftrekposten kunt u de komende jaren alleen nog tegen een lager tarief in aftrek brengen. Het is dus raadzaam te onderzoeken of u aftrekposten naar voren kunt halen of inkomen uit kunt stellen. Denk hierbij aan giften, lijfrenten, scholingsuitgaven en specifieke zorgkosten. Wat […]

 4. Eindejaarstips voor ondernemers met BV

  Eindejaarstips voor ondernemers met BV
  22 nov

  Met ingang van 2022 wordt excessief lenen bij de eigen BV belast tegen het dan geldende box 2-tarief. Het box 2-tarief is in 2018 en 2019 nog 25%, daarna stijgt het. Van excessief lenen is sprake als u naast een eventuele eigenwoninglening bij de eigen BV meer dan € 500.000 van uw BV leent. Overweeg […]

 5. Eindejaarstips voor werkgevers

  Eindejaarstips voor werkgevers
  22 nov

  De werkkostenregeling kent een vrije ruimte van 1,2%. Wellicht kunt u deze nog inzetten voor een kerstgratificatie, bonus of een personeelsfeest. Hebt u de vrije ruimte over 2018 al benut, denk dan eens aan een nieuwjaarsgeschenk of nieuwjaarsborrel. Dan vult u uiteraard al wel uw vrije ruimte 2019 in. Het maakt overigens fiscaal nogal wat […]

 6. Loon onderdeel van winst uit onderneming?

  Loon onderdeel van winst uit onderneming?
  20 nov

  Een saxofonist is beroepsmusicus en als zodanig fiscaal ondernemer. Hij geeft saxofoonlessen als vrije beroepsbeoefenaar, maar ook in loondienst. Hij vindt dat zijn looninkomsten deel uitmaken van zijn winst uit onderneming als beroepsmusicus. De in loondienst gewerkte uren tellen daarom mee voor het urencriterium in verband met de ondernemersfaciliteiten. De Belastingdienst denkt hier anders over.

 7. Belastingplan 2019 goedgekeurd

  Belastingplan 2019 goedgekeurd
  16 nov

  Het belastingplan 2019 is zonder grote wijzigingen op donderdag 15 november goedgekeurd door de Tweede Kamer. Dit zijn de belangrijkste fiscale wijzigingen: – Invoering tweeschijvenstelsel; de komende jaren zal het belastingschijvenstelsel in box 1 worden teruggebracht van 4 naar 2 schijven. Het hoogste tarief zal 49,5% gaan bedragen en het laagste tarief 37,05. Voor 2019 […]

 8. Overwerk tijd-voor-tijd compenseren in 2019

  Overwerk tijd-voor-tijd compenseren in 2019
  15 nov

  Sinds 1 januari 2018 moeten werknemers over het totaal aantal gewerkte uren minstens het geldende minimumloon ontvangen. Met ingang van 1 januari 2019 is compensatie van over- of meerwerk in betaalde vrije tijd (tijd-voor-tijd) alleen nog maar mogelijk als dat in een cao is vastgelegd. Er zijn uitzonderingen. Wanneer is tijd-voor-tijd toegestaan, ook zonder cao?

 9. Familielening eigen woning: rente 9%

  Familielening eigen woning: rente 9%
  13 nov

  Een jong stel bewoont een eigen woning die op naam staat van de man. Voor de aankoop heeft hij in 2015 van zijn ouders een annuïteitenlening van € 271.556 gekregen met een looptijd van 30 jaar. De rente is 9% en staat voor 15 jaar vast. Er zijn geen zekerheden gesteld. De Belastingdienst corrigeert de […]

 10. Werknemer eist kopie volledig personeelsdossier

  Werknemer eist kopie volledig personeelsdossier
  09 nov

  Werknemer en werkgever gaan uit elkaar. Er loopt een mediationtraject. In dat kader eist de werknemer op basis van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) een kopie van zijn complete personeelsdossier. De werkgever weigert omdat de werknemer deze stukken al heeft dan wel er mee bekend is. Hoe loopt dit af?