1. Rapportage Toezichtsplan Arbeidsrelaties

  Rapportage Toezichtsplan Arbeidsrelaties
  19 mrt

  De Belastingdienst heeft sedert juli 2018 volgens het Toezichtsplan Arbeidsrelaties 104 bedrijven bezocht. De uitkomsten zijn onlangs gerapporteerd aan de Tweede Kamer. De resultaten van de bedrijfsbezoeken dienen als input voor de nieuwe toezicht- en handhavingsstrategie. Bij een meerderheid van de bezochte opdrachtgevers is in meer of mindere mate sprake van onjuist handelen. Wat is […]

 2. Bovenmatig lenen van uw BV: wetsvoorstel

  Bovenmatig lenen van uw BV: wetsvoorstel
  15 mrt

  Ondernemers met een eigen BV (DGA’s) betalen vanaf 2022 belasting als ze bovenmatig lenen van hun BV. Door de bankrekening van de BV leeg te halen in de vorm van een lening van de BV in plaats van als dividend of als loon, kunnen DGA’s nu box 2-heffing uitstellen of zelfs afstellen. Een wetsvoorstel wil […]

 3. Werknemer neemt ontslag op staande voet

  Werknemer neemt ontslag op staande voet
  12 mrt

  Een vrachtwagenchauffeur zegt zijn arbeidsovereenkomst per direct op. Als reden geeft hij zelfbescherming tegen de stress  die na twee ongevallen bij het lossen is ontstaan. Vijf dagen later stuurt zijn advocaat een brief met extra argumenten: gevaarlijke werkomstandigheden, intimidatie en een herhaaldelijk te laag of te laat betaald salaris. Hij eist via de rechter achterstallig […]

 4. Belastingdienst informeert bij uw arts, mag dat?

  Belastingdienst informeert bij uw arts, mag dat?
  07 mrt

  In uw aangifte inkomstenbelasting hebt u een forse aftrekpost wegens medische kosten opgenomen. De Belastingdienst stelt daarover vragen aan uw arts. Mag dat? Hoe zit het met uw privacy? Hierover heeft Staatssecretaris Snel Kamervragen beantwoord.

 5. Genezen verkoopster kan werken, maar komt niet

  Genezen verkoopster kan werken, maar komt niet
  05 mrt

  Een verkoopster in een schoenenzaak zit na een operatie in januari thuis. In augustus oordeelt de bedrijfsarts dat ze herstellende is, dat terugkeer in eigen werk wordt verwacht, maar dat de moeizame arbeidsverhoudingen terugkeer in de weg kunnen staan. Ze werkt daarna niet soepel mee aan re-integratie. Hoe loopt deze zaak af voor de werkgever?

 6. Vier jaar zzp-er bij Rabobank: ondernemer?

  Vier jaar zzp-er bij Rabobank: ondernemer?
  01 mrt

  Een financieel adviseur heeft tot en met het 2014 een VAR-winst uit onderneming ontvangen voor zijn activiteiten op het terrein van detachering aan banken, verzekeraars en bedrijven. In 2011 had hij via een vaste tussenpersoon ruim vier jaar achter elkaar voor verschillende vestigingen van de Rabobank gewerkt. Na een controle stelt de Belastingdienst dat sprake […]

 7. Schuld chirurg aan eigen BV te hoog: belaste uitdeling

  Schuld chirurg aan eigen BV te hoog: belaste uitdeling
  26 feb

  Een chirurg heeft twee schulden aan zijn BV. Een schuld in verband met de financiering van zijn woning van € 225.000 en een rekening courantschuld van € 578.000. Hij heeft een huis met een WOZ-waarde van € 892.000 met een hypothecaire lening aan de bank van € 850.000. De Belastingdienst legt een aanslag op van […]

 8. Zwangere sollicitante afgewezen: schadevergoeding

  Zwangere sollicitante afgewezen: schadevergoeding
  21 feb

  Een vrouw werkt via een uitzendbureau bij een werkgever. Na afloop van de werkzaamheden ontvangt ze een positief getuigschrift. Daarom stuurt ze een open sollicitatie naar deze werkgever. Ze wordt uitgenodigd voor twee sollicitatiegesprekken. In het tweede gesprek zegt ze dat ze zwanger is. Dan gaat het mis.

 9. Maatschap met hoogbejaarde moeder fiscaal acceptabel?

  Maatschap met hoogbejaarde moeder fiscaal acceptabel?
  19 feb

  Moeder verpacht van 1976 tot 2010 landerijen en bedrijfsgebouwen aan één van haar kinderen. In 2010 – moeder is dan 92 jaar – gaan de drie kinderen met moeder een maatschap aan. Daarin exploiteren ze het akkerbouwbedrijf voor gezamenlijke rekening en risico. De landerijen en gebouwen van moeder worden zo ondernemingsvermogen in plaats van beleggingsvermogen. […]

 10. Verruiming werkkostenregeling voor MKB

  Verruiming werkkostenregeling voor MKB
  15 feb

  Met ingang van 2020 wordt de werkkostenregeling voor MKB-bedrijven verruimd. Zo heeft het kabinet besloten op een voorstel van staatssecretaris Snel. Hiermee komt het kabinet tegemoet aan twee bestaande knelpunten. Met de verruiming is ruim 100 miljoen euro gemoeid. Wat gaat er veranderen?