1. Eindejaarstips voor ondernemers met en zonder BV

  Eindejaarstips voor ondernemers met en zonder BV
  22 nov

  In 2019 en de jaren daarna gaan de tarieven van zowel inkomsten- als vennootschapsbelasting omlaag. Het voordeel van fiscale aftrekposten gaat ook omlaag. Het is dus fiscaal voordelig om kosten naar voren te halen en opbrengsten uit te stellen. Wellicht kunt u gebruik maken van voorzieningen, fiscale reserves of vervroegde afschrijving. Wat zijn andere aandachtspunten?

 2. Eindejaarstips voor particulieren en ondernemers

  Eindejaarstips voor particulieren en ondernemers
  22 nov

  De tarieven in de inkomstenbelasting gaan de komende jaren omlaag. De meeste aftrekposten kunt u de komende jaren alleen nog tegen een lager tarief in aftrek brengen. Het is dus raadzaam te onderzoeken of u aftrekposten naar voren kunt halen of inkomen uit kunt stellen. Denk hierbij aan giften, lijfrenten, scholingsuitgaven en specifieke zorgkosten. Wat […]

 3. Eindejaarstips voor ondernemers met BV

  Eindejaarstips voor ondernemers met BV
  22 nov

  Met ingang van 2022 wordt excessief lenen bij de eigen BV belast tegen het dan geldende box 2-tarief. Het box 2-tarief is in 2018 en 2019 nog 25%, daarna stijgt het. Van excessief lenen is sprake als u naast een eventuele eigenwoninglening bij de eigen BV meer dan € 500.000 van uw BV leent. Overweeg […]

 4. Eindejaarstips voor werkgevers

  Eindejaarstips voor werkgevers
  22 nov

  De werkkostenregeling kent een vrije ruimte van 1,2%. Wellicht kunt u deze nog inzetten voor een kerstgratificatie, bonus of een personeelsfeest. Hebt u de vrije ruimte over 2018 al benut, denk dan eens aan een nieuwjaarsgeschenk of nieuwjaarsborrel. Dan vult u uiteraard al wel uw vrije ruimte 2019 in. Het maakt overigens fiscaal nogal wat […]

 5. Belastingplan 2019 goedgekeurd

  Belastingplan 2019 goedgekeurd
  16 nov

  Het belastingplan 2019 is zonder grote wijzigingen op donderdag 15 november goedgekeurd door de Tweede Kamer. Dit zijn de belangrijkste fiscale wijzigingen: – Invoering tweeschijvenstelsel; de komende jaren zal het belastingschijvenstelsel in box 1 worden teruggebracht van 4 naar 2 schijven. Het hoogste tarief zal 49,5% gaan bedragen en het laagste tarief 37,05. Voor 2019 […]

 6. Werknemer eist kopie volledig personeelsdossier

  Werknemer eist kopie volledig personeelsdossier
  09 nov

  Werknemer en werkgever gaan uit elkaar. Er loopt een mediationtraject. In dat kader eist de werknemer op basis van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) een kopie van zijn complete personeelsdossier. De werkgever weigert omdat de werknemer deze stukken al heeft dan wel er mee bekend is. Hoe loopt dit af?

 7. Aanzeggen einde contract, dan nieuw aanbod?

  Aanzeggen einde contract, dan nieuw aanbod?
  06 nov

  Een werkneemster in de glastuinbouw met een tijdelijk contract ontvangt een aanzegging dat haar arbeidsovereenkomst op de einddatum stopt. Op de einddatum heeft ze feitelijk drie jaar voor de werkgever gewerkt. Na de aanzegging krijgt ze van haar werkgever functies aangeboden met dezelfde arbeidsvoorwaarden. De werkgever wil haar bij nader inzien toch houden. Maar ze […]

 8. Doorschuiven inkomsten naar BV kinderen

  Doorschuiven inkomsten naar BV kinderen
  01 nov

  Een ondernemer verkoopt de aandelen in zijn assurantiekantoor en verhuurt daarna het bedrijfspand aan de overnemer. Hij wordt adviseur en stuurt daarvoor maandelijks een rekening aan het bedrijf. Na een jaar spreekt hij met het assurantiekantoor af dat de facturen voor de advieswerkzaamheden deels van hem en deels van een BV van zijn kinderen gaan […]

 9. Wijzigingen kabinetsplannen voor werkgevers

  Wijzigingen kabinetsplannen voor werkgevers
  30 okt

  De dividendbelasting wordt niet afgeschaft. Het kabinet wil de vrijgekomen middelen inzetten voor versterking van het vestigingsklimaat. Zo reserveert het kabinet vanaf 2021 een bedrag van € 200 miljoen structureel om de werkgeverslasten op arbeid te kunnen verlagen. Ook komen er tegemoetkomingen rond de 30%-regeling en de S&O-afdrachtsvermindering.

 10. Wijzigingen kabinetsplannen voor ondernemers met een BV

  Wijzigingen kabinetsplannen voor ondernemers met een BV
  26 okt

  Het kabinet heeft besloten de dividendbelasting niet af te schaffen. Op 15 oktober 2018 heeft het kabinet een pakket maatregelen voorgesteld om de vrijgekomen middelen in te zetten voor versterking van het vestigingsklimaat. Een flink deel van de  maatregelen die op Prinsjesdag zijn aangekondigd, wordt daarmee aangepast. Vijf tegemoetkomingen gelden voor de ondernemer met een […]