1. Belastingplan 2019 goedgekeurd

  Belastingplan 2019 goedgekeurd
  16 nov

  Het belastingplan 2019 is zonder grote wijzigingen op donderdag 15 november goedgekeurd door de Tweede Kamer. Dit zijn de belangrijkste fiscale wijzigingen: – Invoering tweeschijvenstelsel; de komende jaren zal het belastingschijvenstelsel in box 1 worden teruggebracht van 4 naar 2 schijven. Het hoogste tarief zal 49,5% gaan bedragen en het laagste tarief 37,05. Voor 2019 […]

 2. Werknemer eist kopie volledig personeelsdossier

  Werknemer eist kopie volledig personeelsdossier
  09 nov

  Werknemer en werkgever gaan uit elkaar. Er loopt een mediationtraject. In dat kader eist de werknemer op basis van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) een kopie van zijn complete personeelsdossier. De werkgever weigert omdat de werknemer deze stukken al heeft dan wel er mee bekend is. Hoe loopt dit af?

 3. Aanzeggen einde contract, dan nieuw aanbod?

  Aanzeggen einde contract, dan nieuw aanbod?
  06 nov

  Een werkneemster in de glastuinbouw met een tijdelijk contract ontvangt een aanzegging dat haar arbeidsovereenkomst op de einddatum stopt. Op de einddatum heeft ze feitelijk drie jaar voor de werkgever gewerkt. Na de aanzegging krijgt ze van haar werkgever functies aangeboden met dezelfde arbeidsvoorwaarden. De werkgever wil haar bij nader inzien toch houden. Maar ze […]

 4. Doorschuiven inkomsten naar BV kinderen

  Doorschuiven inkomsten naar BV kinderen
  01 nov

  Een ondernemer verkoopt de aandelen in zijn assurantiekantoor en verhuurt daarna het bedrijfspand aan de overnemer. Hij wordt adviseur en stuurt daarvoor maandelijks een rekening aan het bedrijf. Na een jaar spreekt hij met het assurantiekantoor af dat de facturen voor de advieswerkzaamheden deels van hem en deels van een BV van zijn kinderen gaan […]

 5. Wijzigingen kabinetsplannen voor werkgevers

  Wijzigingen kabinetsplannen voor werkgevers
  30 okt

  De dividendbelasting wordt niet afgeschaft. Het kabinet wil de vrijgekomen middelen inzetten voor versterking van het vestigingsklimaat. Zo reserveert het kabinet vanaf 2021 een bedrag van € 200 miljoen structureel om de werkgeverslasten op arbeid te kunnen verlagen. Ook komen er tegemoetkomingen rond de 30%-regeling en de S&O-afdrachtsvermindering.

 6. Wijzigingen kabinetsplannen voor ondernemers met een BV

  Wijzigingen kabinetsplannen voor ondernemers met een BV
  26 okt

  Het kabinet heeft besloten de dividendbelasting niet af te schaffen. Op 15 oktober 2018 heeft het kabinet een pakket maatregelen voorgesteld om de vrijgekomen middelen in te zetten voor versterking van het vestigingsklimaat. Een flink deel van de  maatregelen die op Prinsjesdag zijn aangekondigd, wordt daarmee aangepast. Vijf tegemoetkomingen gelden voor de ondernemer met een […]

 7. Bovenwoning dansschool van de balans?

  Bovenwoning dansschool van de balans?
  23 okt

  Man, vrouw en dochter exploiteren in VOF-verband een dansschool in een eigen pand. Beneden is de dansstudio, boven hun woning. Het geheel staat op de fiscale ondernemingsbalans. Als het pand met winst verkocht wordt, komt de vraag op of de bovenwoning wel terecht op de balans stond. Zo niet, dan is immers een flink deel […]

 8. Zieke werknemer werkt in eigen bedrijf

  Zieke werknemer werkt in eigen bedrijf
  18 okt

  Een monteur bij een garagebedrijf is arbeidsongeschikt geraakt bij een auto-ongeluk. Zegt hij. In rapportages over de monteur aan de werkgever is steeds sprake van zware medicatie en pijnklachten die het werken onmogelijk maken. De monteur blijkt echter toch auto te rijden en in zijn eigen bedrijfje te werken. Er lijkt iets niet te kloppen. […]

 9. Sparen in eigen onderneming

  Sparen in eigen onderneming
  16 okt

  Een advocaat heeft bedacht dat sparen op een bankrekening van zijn onderneming fiscaal gunstiger is dan sparen in box 3. In de onderneming wordt immers de werkelijke rente belast, in box 3 een veel hoger forfaitair rendement. De Belastingdienst vindt echter dat de advocaat met circa € 390.000 te veel geld op zijn ondernemingsbalans liet […]

 10. Handhaving Wet DBA opgeschort tot 1 januari 2020

  Handhaving Wet DBA opgeschort tot 1 januari 2020
  12 feb

  Zoals verwacht heeft het kabinet de handhaving van de Wet DBA verder opgeschort, in afwachting van de nieuwe wetgeving. De handhaving was al eerder opgeschort tot 1 juli 2018 en daar komt nu nog anderhalf jaar bij. Wel zal de kring van kwaadwillenden, waarvoor er wel handhaving geldt, worden uitgebreid. Wat betekent dit nu concreet: […]