TOGS-regeling ook voor zorgondernemers

De regeling Tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS) staat vanaf 22 april 2020 ook open voor zorgondernemers, zoals praktijken van tandartsen, fysiotherapeuten en thuiszorgwinkels. Ook deze ondernemers zien hun omzet dalen door de overheidsmaatregelen. Hebt u een andere tegemoetkoming ontvangen? Dat kan invloed hebben.

Anders dan bij de overige getroffen sectoren, geldt voor zorgondernemingen dat zij ook tegemoetkomingen (kunnen) ontvangen van zorginkopers (zoals zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten), om het omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen te compenseren.

Daarom komen gedupeerde zorgondernemingen alleen in aanmerking voor de TOGS als zij na aftrek van de tegemoetkoming van zorginkopers, én na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde corona-steunmaatregelen, verwachten in de periode van 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020 ten minste € 4.000 aan omzetverlies te lijden en ten minste € 4.000 aan vaste lasten te hebben. Zij moeten hierover bij de aanvraag een verklaring indienen.

Controle
Bij een controle achteraf kan de minister de gedupeerde zorgonderneming vragen om bewijsstukken waaruit dit blijkt. Voorbeelden zijn een kopie van de omzetgegevens uit de boekhouding of de aangifte van de omzetbelasting over 2019 of 2020 en een kopie van de stukken uit de boekhouding van 2020 met vermelding van de tegemoetkomingen die de zorgonderneming heeft ontvangen van de zorginkopers.

SBI-code 47.74.2: alleen thuiszorgwinkels
Ook thuiszorgwinkels vallen onder het begrip gedupeerde zorgondernemingen. Thuiszorgwinkels vallen onder de SBI-code 47.74.2. Onder deze SBI-code vallen ook andere ondernemingen. Om ervoor te zorgen dat binnen deze SBI-code alleen ondernemers met een thuiszorgwinkel een aanvraag kunnen doen, is een nadere specificatie opgenomen, dat alleen ondernemingen uit deze SBI-code die een thuiszorgwinkel zijn in aanmerking komen. De aanvrager die in deze SBI-code valt, moet bij aanvraag verklaren dat de onderneming een thuiszorgwinkel is.