Slapende rekening: geld weg?

Wat gebeurt er met een bankrekening die lange tijd niet is gebruikt en waarbij er ook geen contact meer is tussen de bank en de rekeninghouder? Dit kan komen doordat rekeninghouders hun verhuizing niet aan de bank doorgeven, rekeninghouders de rekening simpelweg vergeten, of omdat de erfgenamen niet weten dat de overledene een rekening bij de bank heeft. Vervallen dergelijke tegoeden aan de bank?

Bank zoekt rekeninghouder
In geval van een inactieve rekening proberen banken in het kader van hun zorgplicht de rekeninghouder te traceren.

Als deze zoektocht niets oplevert en het tegoed op de rekening wordt gedurende twintig jaar niet opgeëist door de rekeninghouder of in het geval van overlijden door diens erfgenamen, dan verkrijgt de bank dat tegoed door het verstrijken van de algemene verjaringstermijn van twintig jaar. In de praktijk maken banken hier geen aanspraak op en laten ze de tegoeden staan. Wanneer de rekeninghouder of erfgenaam van de rekeninghouder kan aantonen dat de rekening hem of haar toebehoort, keren banken ook na twintig jaar de tegoeden uit.

Rekeninghouder overleden
Blijkt uit de zoektocht van de bank meteen al dat de rekeninghouder (vermoedelijk) is overleden en komt de bank niet in contact met de erfgenamen of is niet bekend of er erfgenamen zijn, dan is de situatie anders. In dat geval komen de gelden op het moment van overlijden toe aan de Staat. Rechthebbenden kunnen gedurende twintig jaar nadat de nalatenschap is opengevallen aanspraak maken op de gelden.

Convenant onbeheerde nalatenschappen
Overheid en banken werken aan een convenant over deze problematiek dat vermoedelijk dit jaar wordt getekend. Bankrekeningen met meer dan 8.000 euro van mensen van wie wordt aangenomen dat zij zijn overleden, omdat zij volgens het systeem 115 jaar of ouder zouden zijn, worden door de bank aangemeld bij het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Dit geldt ook voor bankrekeningen waarvan duidelijk is geworden dat de rekeninghouder is overleden en waar niet van bekend is of er erfgenamen zijn of waarvan de bank de erfgenamen niet kan bereiken. Het RVB gaat vervolgens op zoek naar (eventuele) erfgenamen. Het RVB kan hierbij gebruik maken van het Centraal Testamentenregister, de Basisregistratie Personen of (extern) onderzoek. Vervolgens wordt het geld ofwel uitgekeerd aan de erfgenamen ofwel de tegoeden komen  toe aan de Staat.

Tip: Erfgenamen die willen weten of een overleden familielid nog ergens een tegoed bij een bank heeft staan, kunnen terecht bij het digitale Loket Slapende tegoeden van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).