De Eerste Kamer heeft op 26 januari gedebatteerd over de Wet Deregulering beoordeling Arbeidsrelaties. De wet zal vrijwel zeker op 1 mei in werking treden. Hiermee verdwijnt per dezelfde datum de VAR en wordt deze vervangen door de goedgekeurde overeenkomst van opdracht. In plaats van een VAR aan de opdrachtgever te verstrekken dienen de opdrachtnemer en opdrachtgever een door de belastingdienst goedgekeurde overeenkomst van opdracht aan te gaan, en ook daadwerkelijk met elkaar samenwerken op basis van de inhoud van deze overeenkomst.
Van 1 mei 2016 t/m 1 mei 2017 is er sprake van een overgangsjaar, om iedereen aan het nieuwe systeem te laten wennen. Daarna zal de belastingdienst overgaan op handhaving.