Sinds 1 juli geldt dat werknemers welke minimaal 2 jaar in dienst zijn en waarvan het dienstverband wordt beëindigd recht hebben op een transitievergoeding. Deze vergoeding is afhankelijk van het aantal dienstjaren, met een maximum van één jaarsalaris.
Kleine werkgevers (minder dan 25 werknemers) kunnen in aanmerking komen voor een overbruggingsregeling transitievergoeding in geval van ontslag om bedrijfseconomische redenen. In een dergelijk geval mogen werkgevers bij het bepalen van de transitievergoeding uitgaan van een startdatum van 1 mei 2013.
Overigens dient voor zowel de aanvraag van collectief ontslag als voor de overbruggingsregeling verplicht gebruik gemaakt te worden van een door het UWV te verstrekken formulier (deze zijn digitaal beschikbaar).