Het wetsvoorstel voor de Beschikking Geen Loonheffingen (BGL) wordt aangepast.
In plaats van dat iedere zzp ‘er zelf achter de computer een vragenlijst moet beantwoorden en deze door zijn/haar opdrachtgever laat controleren, kunnen belangenorganisaties van opdrachtevers of opdrachtnemers overeenkomsten voorleggen aan de belastingdienst, voor zekerheid vooraf voor de gehele branche. Ook mogen individuele opdrachtgevers en opdrachtnemers overeenkomsten van opdracht voorleggen aan de belastingdienst, om uitsluitsel te krijgen of de opdrachtgever loonheffing moet inhouden.
Dit alternatieve plan voor de BGL  wordt voorgelegd aan het parlement, waarbij wordt gestreefd naar invoering per 1 januari 2016. Tot die tijd blijft de huidige VAR-systematiek gehandhaafd.