Op 2 juli jl. is het wetsvoorstel Deregulering beoordeling arbeidsrelaties aangenomen door de Tweede Kamer. In deze wet is de vervanging voor de verklaring arbeidsrelatie (VAR) geregeld. Zoals eerder op deze website was te lezen is de beschikking geen loonheffingen (BGL) niet doorgegaan en komen er standaardovereenkomsten die door de belastingdienst zijn goedgekeurd, en waarmee opdrachtgever en opdrachtnemer vooral zekerheid krijgen over de arbeidsrelatie en de opdrachtgever geen loonheffing en premies hoeft in te houden.
Let op: In tegenstelling tot de VAR geeft het werken met deze standaard-overeenkomsten geen zekerheid over de fiscale status als ondernemer van de opdrachtnemer.